Pravila i politika o privatnosti i zaštita podataka o ličnosti

Poštujući vašu privatnost i značaj zaštite podataka o ličnosti M-A GROUP, Cacak, privredno društvo osnovano u skladu sa pravom Republike Srbije, matični broj 20950447 vas obaveštava o svojoj politici privatnosti u vezi sa korišćenjem vebsajta fitparad.rs (u daljem tekstu „Vebsajt“) i vašim pravima, a sve u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu „ZZPL“).

Prilikom prikupljanja podataka o ličnosti obavezujemo se da ćemo poštovati odredbe pozitivnih propisa Republike Srbije vezanih na zaštitu podataka o ličnosti, a pre svega odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) („Zakon“).

Pristup Vebsajtu i njegovo pretraživanje je slobodno. M-A GROUP d.o.o. od vas ne zahteva da ostavite vaše lične podatke, osim ukoliko ne budete tražili pružanje određenih usluga ponuđenih na Vebsajtu.

Rukovalac, korisnik i obrađivač podataka o ličnosti

Lice koje prikuplja, obrađuje i koristi vaše lične podatke je M-A GROUP d.o.o., privredno društvo osnovano u skladu sa pravom Republike Srbije, sa registrovanim sedištem u Cacku, Svetog Save br. 86,
matični broj: 20950447, PIB: 1081968474.

Svrha prikupljanja, način korišćenja i vrsta podataka o ličnosti

M-A GROUP prikuplja vaše podatke u svrhu pružanja usluga ponuđenih na Vebsajtu, kao što su:

kupovina proizvoda putem Vebsajta, praćenje porudžbine i direktni marketing (slanje newsletter-a).

Načini na koji prikupljamo vaše podatke:

  1. putem registracije naloga na Vebsajtu i
  2. prilikom kupovine naših proizvoda.

Vaše podatke prikupljamo prilikom kreiranja naloga na našem Vebsajtu. Načina za kreiranje naloga na našem Vebsajtu je popunjavanje registracionog obrasca koji se nalazi na Vebsajtu,

Prilikom kupovine proizvoda na našem Vebsajtu, bez obzira da li posedujete nalog ili ne, prikupljamo vaše podatke kao što su: ime, prezime, e-mail adresa, broja telefona, poštanska i/ili druga adresu za vršenje plaćanja i dostave, podaci o načinu plaćanja, i drugi podaci potrebni za dostavu naših proizvoda.

Pored navedenih podataka, možemo prikupljati i druge podatke, poput posebnih zahteva koje ste naveli prilikom sačinjavanja porudžbine. Ovi podaci će nam omogućiti da obradimo vašu porudžbinu, dostavimo vam željene proizvode ili da vam asistiramo u pogledu bilo koje porudžbine ili reklamacije koju izjavite.

M-A GROUP se obavezuje i garantuje da će u svakom konkretnom slučaju vaše lične podatke obrađivati savesno i pošteno, uz primenu odgovarajućih mera zaštite u cilju sprečavanja neovlašćenog obelodanjivanja i zloupotrebe vaših ličnih podataka, a u svemu u skladu sa ZZPL-om.

Vaši lični podaci će se obrađivati do prijema obaveštenja da ne želite da se vaši podaci obrađuju, odnosno do prijema obaveštenja da ne želite da primate poruke, nakon čega će svi vaši podaci biti trajno uništeni.

Osnov prikupljanja i obrade podataka o ličnosti

U napred navedenim slučajevima M-A GROUP prikuplja i obrađuje vaše lične podatke na osnovu člana 12. tačka 2. ZZPL-a, koji predviđa da je obrada bez pristanka dozvoljena u svrhu izvršenja obaveza određenih zakonom, aktom donetim u skladu sa zakonom ili ugovorom zaključenim između lica i rukovaoca, kao i radi pripreme zaključenja ugovora.

Prava davaoca ličnih podataka u skladu sa ZZPL-om

U vezi sa obradom vaših ličnih podataka imate sledeća prava: da zahtevate pristup podacima (uvid, obaveštenje i izdavanje kopije), ispravku, dopunu, ažuriranje i brisanje podataka, kao i da nas obavestite da ne želite da se vaši podaci obrađuju, odnosno da ne želite da primate poruke, da budete obavešteni od strane FitParad-a o statusu vašeg zahteva, kao i pravo da uložite žalbu od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Obaveštenje da ne želite da se vaši podaci obrađuju, odnosno da ne želite da primate poruke možete da pošaljete u svako doba na jedan od sledećih načina: slanjem e-mail-a na adresu fitparad.rs ili slanjem pisma poštom M-A GROUP D.O.O., Cacak, Svetog Save br. 86.

Dostava i plaćanje

Sve naše pošiljke se dostavljaju kurirskim službama. Prilikom kreiranja porudžbine potrebno je uneti mesto isporuke gde ćete biti dostupni tokom dana. Ukoliko je mesto isporuke Vaš posao, potrebno je pored imena navesti i naziv kompanije u koju želite da isporučite paket. O svakom koraku Vaše porudžbine, kao i isporuci pošiljke, obavestićemo Vas putem e-pošte.

Pregled naknada u vezi sa isporukom robe:

Plaćanje pouzećem

Dostava na adresu:

za kupovinu dva ili više komada – besplatna dostava.
za kupovinu jednog komada – dostava je fiksna na 350,00 din.

Cena za poštarinu uključuje naknadu za slanje i posebnu naknadu za plaćanje pouzećem.

Važna informacija:

Preporučujemo otvaranje pošiljke odmah nakon prijema pošiljke radi provere da roba nije oštećena, čak i ako pakovanje robe nije oštećeno. Ako pošiljka pokazuje znakove oštećenja prilikom isporuke, odbijte da je prihvatite! Ukoliko dođe do ove neprijatne situacije, obavestite nas odmah (ali najkasnije narednog radnog dana) o situaciji putem e-pošte na info@fitparad.rs. Situacija će se rešiti u najkraćem mogućem roku.
U slučaju da kupac primi pošiljku od kurira, kupac je u potpunosti odgovoran za eventualne reklamacije. Bez reklamacionog protokola od prevoznika nije moguće tražiti naknadu štete. Takav zahtev neće biti prihvaćen.

na spratu